سحابی سه تکّه

سحابی سه تکه

به این سحابی سه تکه می گویند زیرا در ابتدا این سحابی سه قسمتی دیده شده بود.این سحابی در صورت فلکی قوس است.

دوربین:NICON D5100

عکس:ذاکر استقامتی

ویرایش:مهری

دیدگاهتان را بنویسید

سایت ما از کوکی ها استفاده میکند تا بهترین ارائه را به شما داشته باشد با پذیرفتن کوکی ها به ما اجازه ارائه بهترین خدمات را میدهید!