سحابی آمریکای شمالی

سحابی آمریکای شمالی

سحابی آمریکای شمالی,در صورت فلکی دجاجه قرار دارد وبه علت گستردگی آن رصد و عکاسی از آن بسیار سخت است.مشابهت این سحابی با نقشه آمریکای شمالی سبب نام گذاری این سحابی شد و نکته بسیار جالب این است که قسمتی در این سحابه به خلیج مکزیک معروف است.

دوربین:NICON D5100

عکس:جوهری

ویرایش:موحدی

دیدگاهتان را بنویسید

سایت ما از کوکی ها استفاده میکند تا بهترین ارائه را به شما داشته باشد با پذیرفتن کوکی ها به ما اجازه ارائه بهترین خدمات را میدهید!