بایگانی برچسب: گردش زمین

گردش زمین

در این تصویر گردش زمین(گردش آسمان)قابل مشاهده است. دراین تصویر که یکی از طاق های کاروانسرای دهنمک نیز معلوم است از تکنیک نوردهی بلند مدت استفاده شده است.چون محورفرضی زمین از نزدیکی ستاره قطبی می گذرد,ستاره قطبی به نظر ثابت می ماند. دوربین:CANNON 60D عکس و ویرایش:آقای پور محمدیان و مهری

سایت ما از کوکی ها استفاده میکند تا بهترین ارائه را به شما داشته باشد با پذیرفتن کوکی ها به ما اجازه ارائه بهترین خدمات را میدهید!