بایگانی برچسب: سحابی آمریکای شمالی

سحابی آمریکای شمالی

سحابی آمریکای شمالی سحابی آمریکای شمالی,در صورت فلکی دجاجه قرار دارد وبه علت گستردگی آن رصد و عکاسی از آن بسیار سخت است.مشابهت این سحابی با نقشه آمریکای شمالی سبب نام گذاری این سحابی شد و نکته بسیار جالب این است که قسمتی در این سحابه به خلیج مکزیک معروف است. دوربین:NICON D5100 عکس:جوهری ویرایش:موحدی

سایت ما از کوکی ها استفاده میکند تا بهترین ارائه را به شما داشته باشد با پذیرفتن کوکی ها به ما اجازه ارائه بهترین خدمات را میدهید!