کلاس مبانی نجوم اولین دوره آموزشی هست که دانش آموزان میگذرانند ، و هدف اصلی آن آشنا شدن با مفاهیم کلی و جذابیت های نجوم است.

مشارکت سازنده دانش آموزان نقش مهمی را در ارائه مباحث این دوره ایفا میکند.

کار با نرم افزار های شبیه سازی آسمان و معرفی کتب و سایت های جذاب نجومی تنها بخش کوچکی از فعالیت های این دوره می باشد.

و در نهایت دانش آموزان ، آموخته های خود را در یک شب رصدی به کار میگیرند و تجربیات عملی خود را در کنار مربی ارتقا می دهند.

امید است دانش آموزان علاقمند پس از پایان این دوره با شرکت در کلاس های نجومی دیگر بر دانش و مهارت نجومی خود بیافزایند.