یکی از مهمترین فعالیت های انجمن نجوم علوی، عکاسی نجومی است که در سال های اخیر با شتاب بیشتری گسترش یافته است. دانش آموختگان با تکیه بر دانش کسب شده در کلاس های متعدد تئوری و عملی و مهارت های پایه ی آموخته شده در برنامه های رصدی، می توانند فعالیت های تعریف شده در قالب عکاسی نجومی را انجام دهند. این فعالیت ها به همت انجمن نجوم علوی در قالب کتاب کار عکاسی نجومی تدوین یافته است که به همراه سایر وسایل کمک آموزشی از قبیل محتوای دیجیتال در اختیار دانش آموختگان قرار می‌گیرد.

فعالیت های عکاسی نجومی گستره وسیعی را در بر می‌گیرد که می توان آن را با توجه به تکنیک ها و سوژه های مختلف دسته بندی کرد. پدیده های نجومی زیادی را -از ماهواره های ساخته بشر گرفته تا کهکشان های دور دست- می توان با استفاده از عکاسی نجومی ثبت کرد. ارزش این عکس ها از هر دو منظر هنری  و علمی بر کسی پوشیده نیست.

کهکشان مثلث، دومین همسایه کیهانی ما، تابستان ۹۶

 

فعالیت رصدی زیر نور ستارگان بیشمار و مریخ، تابستان ۹۷

 

عبور ایستگاه فضایی بین المللی با شش سرنشین از فراز قله دماوند، تابستان ۹۷